โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

รุ่งประเสริฐทัวร์

ที่ตั้ง : 737/137 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2936-3638-9
โทรสาร : 0-2579-0678
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
04) 944 กรุงเทพ - บึงบูรพ์ ระยะเวลา ชม.
01) 932 กรุงเทพ - มหาสารคาม ระยะเวลา 6.50 ชม.
01) 932 กรุงเทพ - มหาสารคาม (พิเศษ) ระยะเวลา 6.50 ชม.
02) 25 กรุงเทพ - ยโสธร-อุบลราชธานี (พิเศษ) ระยะเวลา 12 ชม.
03) 944 กรุงเทพ - รัตนบุรี (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
02) 25 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ระยะเวลา 12 ชม.
02) 25 กรุงเทพ - เสลภูมิ (พิเศษ) ระยะเวลา 10 ชม.
05) 944 กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบล ระยะเวลา 8.30 ชม.
03) 944 กรุงเทพฯ - รัตนบุรี ระยะเวลา 7.20 ชม.
10) 944 บึงบูรพ์ - กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
07) 932 มหาสารคาม - กรุงเทพ ระยะเวลา 6.50 ชม.
07) 932 มหาสารคาม - กรุงเทพ (พิเศษ) ระยะเวลา 6.50 ชม.
11) 944 รัตนบุรี - กรุงเทพ ระยะเวลา 7.20 ชม.
11) 944 อุบล-รัตนบุรี-กรุงเทพ ระยะเวลา 8.30 ชม.
08) 25 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ระยะเวลา 12 ชม.
08) 25 อุบลราชธานี-ยโสธร-กรุงเทพ (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
08) 25 เสลภูมิ - กรุงเทพ (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
06)เสริมพิเศษ โคราช-สารคาม ระยะเวลา 3.30 ชม.