โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

ที่ตั้ง : 6/73 ซ. วิภาวดี 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0-2537-8218,0-2936-0864
โทรสาร : 0-2936-3689
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
24/8 กรุงเทพ-ดอนตาล ระยะเวลา ชม.
24/12 กรุงเทพ-ธวัชดินแดง-ราชภัฏ ระยะเวลา ชม.
24/5 กรุงเทพ-มหาสารคาม ระยะเวลา ชม.
24/6 กรุงเทพ-มหาสารคาม(414) ระยะเวลา ชม.
927 กรุงเทพ-มุกดาหาร ระยะเวลา ชม.
927(1) กรุงเทพ-มุกดาหาร ระยะเวลา ชม.
25/3 กรุงเทพ-ยโสธร ระยะเวลา ชม.
24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด ระยะเวลา ชม.
24(1) กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด ระยะเวลา ชม.
24(P) กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด ระยะเวลา ชม.
24/11 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (552) ระยะเวลา ชม.
24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (online) M ระยะเวลา ชม.
24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (online) V ระยะเวลา ชม.
24/3 กรุงเทพ-หนองพอก ระยะเวลา ชม.
24/10 กรุงเทพ-หนองฟ้า-นาแพง ระยะเวลา ชม.
25 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ระยะเวลา ชม.
25(1) กรุงเทพ-อุบลราชธานี ระยะเวลา ชม.
927/1 กรุงเทพ-เขาวง-นาคู ระยะเวลา ชม.
24/2 กรุงเทพ-เมยวดี ระยะเวลา ชม.
24/1 กรุงเทพ-เลิงนกทา ระยะเวลา ชม.
24/(P) กรุงเทพ-เลิงนกทา ระยะเวลา ชม.
25/2 กรุงเทพ-เสลภูมิ ระยะเวลา ชม.
25/1 กรุงเทพ-เสลภูมิ-โพนทอง-หนองจอก ระยะเวลา ชม.
927a กรุงเทพฯ - นาคู (online) ระยะเวลา 8 ชม.
927 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร (online) ระยะเวลา 10 ชม.
927b กรุงเทพฯ - ร่องคำ - กุฉิ (online) ระยะเวลา 9 ชม.
24b กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด (online) ระยะเวลา 8 ชม.
927a กรุงเทพฯ-นาคู (online) ระยะเวลา 8 ชม.
927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร (online) ระยะเวลา 10 ชม.
927b กรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ (online) ระยะเวลา 9 ชม.
24b กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด (online) ระยะเวลา 8 ชม.
927 มุกดาหาร - กรุงเทพฯ (online) ระยะเวลา 10 ชม.
24 ร้อยเอ็ด - กรุงเทพฯ (online) ระยะเวลา 8 ชม.
24/7 สระบุรี-ร็อยเอ็ด ระยะเวลา ชม.