โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

ที่ตั้ง : 335/11 ม.8 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-271100
โทรสาร : 034-271100
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
93 กรุงเทพฯ-ตาก ระยะเวลา ชม.
956 กรุงเทพฯ-แม่สอด ระยะเวลา ชม.
30 กรุงเทพฯ-แม่สอด ระยะเวลา ชม.
875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (VIP) ระยะเวลา ชม.
875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (ด่วนVIP) ระยะเวลา ชม.
93 ตาก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
396 พุน้ำร้อน-สมุทรสาคร ระยะเวลา ชม.
396 สมุทรสาคร-พุน้ำร้อน ระยะเวลา ชม.
875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี ระยะเวลา ชม.
875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี (VIP) ระยะเวลา ชม.
875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี (ด่วนVIP) ระยะเวลา ชม.
956 แม่สอด-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.