โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเฟิสท์ทัวร์

ที่ตั้ง : 88/56 ถ.ประชานิเวศน์1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ : 0-2954-3601-7
โทรสาร : 0-2954-3608
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
957 กรุงเทพฯ - แม่สาย ระยะเวลา 12 ชม.
91 กรุงเทพฯ - ลำปาง ระยะเวลา 8.30 ชม.
962 กรุงเทพฯ - เชียงของ ระยะเวลา 12.30 ชม.
90 กรุงเทพฯ - เชียงราย ระยะเวลา 11.30 ชม.
909 กรุงเทพฯ - เชียงราย(ข) ระยะเวลา 11 ชม.
18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะเวลา 10 ชม.