โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สยามเดินรถ

ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2885-7961
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
9917 กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ระยะเวลา ชม.
9917 กรุงเทพฯ - นราธิวาส ระยะเวลา ชม.
9914 กรุงเทพฯ - นาทวี ระยะเวลา ชม.
9917 กรุงเทพฯ - ปัตตานี ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ระยะเวลา ชม.
987 กรุงเทพฯ - ยะลา ระยะเวลา ชม.
987 กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ระยะเวลา ชม.
973 กรุงเทพฯ - สงขลา ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ระยะเวลา ชม.
982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่(เข้าสงขลา) ระยะเวลา ชม.
992 ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
9917 นราธิวาส - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
9914 นาทวี - กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
9917 ปัตตานี - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
992 ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
987 ยะลา - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
973 สงขลา - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
982 สงขาล-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
9917 สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
992 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
987 เบตง - ยะลา - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.