โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีมงคลขนส่ง

ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-4435-9283
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
786 กาญจนบุรี - ระยอง ระยะเวลา 6 ชม.
838 กาญจนบุรี - หนองคาย ระยะเวลา 13 ชม.
563 จักราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์ ระยะเวลา ชม.
563 จักราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์ (พัดลม) ระยะเวลา ชม.
589 ชลบุรี - อุบลราชธานี (พิเศษ) ระยะเวลา 12 ชม.
589 ชลบุรี-นครราชสีมา (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
589 ชลบุรี-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
838 นครราชสีมา - กาญจนบุรี ระยะเวลา ชม.
589 นครราชสีมา - พัทยา ระยะเวลา 6 ชม.
838 นครราชสีมา - หนองคาย ระยะเวลา ชม.
589 นครราชสีมา-สุรินทร์ ระยะเวลา ชม.
589 นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ) ระยะเวลา 6 ชม.
589 นครราชสีมา-เดชอุดม (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
589 บุรีรัมย์-พัทยา(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
589 พัทยา - นครราชสีมา ระยะเวลา 6 ชม.
589 พัทยา - นางรอง - เดชอุดม (สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
589 พัทยา - สุรินทร์ (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
589 พัทยา - อุบลราชธานี ระยะเวลา 13 ชม.
589 พัทยา-นครราชสีมา-นางรอง-สังขะ ระยะเวลา ชม.
589 พัทยา-สุรินทร์ ระยะเวลา 9 ชม.
786 ระยอง - กาญจนบุรี ระยะเวลา 6 ชม.
589 ศรีราชา-อุบลราชธานี(พิเศษ) ระยะเวลา 12 ชม.
589 ศรีษะเกษ-พัทยา(พิเศษ) ระยะเวลา 11 ชม.
589 ศีขรภูมิ-พัทยา(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
589 สังขะ - นางรอง - พัทยา (สายใหม่ ) ระยะเวลา ชม.
589 สำโรงทาบ - พัทยา (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
563 สุรินทร์-บุรีรัมย์-นครราชสีมา ระยะเวลา ชม.
563 สุรินทร์-บุรีรัมย์-นครราชสีมา (พัดลม) ระยะเวลา ชม.
589 สุรินทร์-พัทยา ระยะเวลา 9 ชม.
589 สุรินทร์-พัทยา(พิเศษ) ระยะเวลา 9 ชม.
838 หนองคาย - กาญจนบุรี ระยะเวลา 13 ชม.
589 อุทุมพร-พัทยา(พิเศษ) ระยะเวลา 11 ชม.
589 อุบลราชธานี - พัทยา ระยะเวลา 12 ชม.
589 อ่าวอุดม - โคราช (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
589 อ่าวอุดม-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ) ระยะเวลา 11 ชม.
589 อ่าวอุดม-อุบลราชธานี(พิเศษ) ระยะเวลา 12 ชม.
589 เดชอุดม - นางรอง - พัทยา (สายใหม่ ) ระยะเวลา ชม.
589 เดชอุดม -นางรอง-พัทยา (ทดสอบห้ามขาย) ระยะเวลา 12 ชม.
589 เดชอุดม- พัทยา (ทดสอบห้ามขาย) ระยะเวลา 8 ชม.