โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

407 พัฒนา

ที่ตั้ง : 81,83 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2992-3475
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
79 DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
943a DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
79 DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
943a DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
5d กรุงเทพฯ-นาวัง ระยะเวลา ชม.
5e กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ ระยะเวลา ชม.
5f กรุงเทพฯ-น้ำโสม ระยะเวลา ชม.
97g กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน ระยะเวลา ชม.
79a กรุงเทพฯ-บ้านดุง ระยะเวลา ชม.
5b กรุงเทพฯ-บ้านผือ ระยะเวลา ชม.
97a กรุงเทพฯ-บ้านม่วง ระยะเวลา ชม.
33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง ระยะเวลา ชม.
943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
943a กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
943c กรุงเทพฯ-ปากคาด ระยะเวลา ชม.
97 กรุงเทพฯ-พังโคน ระยะเวลา ชม.
97 กรุงเทพฯ-พังโคน-คำตากล้า ระยะเวลา ชม.
22c กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์ ระยะเวลา 10:40 ชม.
933 กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
97 กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน ระยะเวลา 11 ชม.
933a กรุงเทพฯ-สังคม ระยะเวลา ชม.
5a กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ ระยะเวลา ชม.
23 กรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะเวลา ชม.
5C กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู ระยะเวลา ชม.
22a กรุงเทพฯ-อุดรธานี ระยะเวลา ชม.
79b กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย ระยะเวลา ชม.
943b กรุงเทพฯ-โพนพิสัย ระยะเวลา ชม.
79h กรุงเทพฯ-ไชยวาน ระยะเวลา ชม.
590L ขอนแก่น-ระยอง ระยะเวลา ชม.
97 คำตากล้า-พังโคน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
590W ชลบุรี-หนองคาย ระยะเวลา ชม.
590B ชลบุรี-อุดรธานี ระยะเวลา 10 ชม.
5d นาวัง-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
5f น้ำโสม-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
97g นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
590H บ่อวิน-หนองคาย ระยะเวลา ชม.
79a บ้านดุง-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
5b บ้านผือ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
5e บ้านผือ-นาวัง-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
97a บ้านม่วง-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
33 บ้านแพง-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
79 บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
590I บึงกาฬ นค-ระยอง ระยะเวลา ชม.
943 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
590X บึงกาฬ-ระยอง ระยะเวลา ชม.
943a บุ้งคล้า-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
590J บุ้งคล้า-นค-ระยอง ระยะเวลา ชม.
943c ปากคาด-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
590Z ปากคาด-ระยอง บ่อวิน ระยะเวลา ชม.
590R ปากคาด-ระยอง พัทยา ระยะเวลา ชม.
590S ปากคาด-ระยอง พัทยา ระยะเวลา ชม.
97 พังโคน-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
590U พัทยา-หนองคาย ระยะเวลา ชม.
590C พัทยา-อุดรธานี ระยะเวลา ชม.
22c พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
590G ระยอง บ่อวิน-หนองคาย ระยะเวลา ชม.
590L ระยอง-ขอนแก่น ระยะเวลา ชม.
590J ระยอง-นค-บุ้งคล้า ระยะเวลา ชม.
590Z ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด ระยะเวลา ชม.
590O ระยอง-บ่อวิน-ศรีเชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
590X ระยอง-บึงกาฬ ระยะเวลา ชม.
590I ระยอง-บึงกาฬ นค ระยะเวลา ชม.
590R ระยอง-พัทยา-ปากคาด ระยะเวลา ชม.
590S ระยอง-พัทยา-ปากคาด ระยะเวลา ชม.
590M ระยอง-ศรีเชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
590 ระยอง-หนองคาย ระยะเวลา ชม.
590D ระยอง-อุดรธานี ระยะเวลา ชม.
933 ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
590O ศรีเชียงใหม่-บ่อวิน-ระยอง ระยะเวลา ชม.
590M ศรีเชียงใหม่-ระยอง ระยะเวลา ชม.
933a สังคม-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
5a สุวรรณคูหา-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
590A หนองคาย - บ่อวิน ระยะเวลา ชม.
23 หนองคาย-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
590U หนองคาย-พัทยา ระยะเวลา ชม.
590 หนองคาย-ระยอง ระยะเวลา ชม.
590G หนองคาย-ระยอง บ่อวิน ระยะเวลา ชม.
590N หนองคาย-แหลมงอบ ระยะเวลา ชม.
5C หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
22a อุดรธานี-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
590B อุดรธานี-ชลบุรี ระยะเวลา ชม.
590C อุดรธานี-พัทยา ระยะเวลา ชม.
590D อุดรธานี-ระยอง ระยะเวลา ชม.
590N แหลมงอบ-หนองคาย ระยะเวลา ชม.
79b โซ่พิสัย-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
943b โพนพิสัย-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
79h ไชยวาน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.