โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสยามทัวร์

ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2885-7983-4
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
9914 กรุงเทพฯ - นาทวี ระยะเวลา ชม.
982 กรุงเทพฯ - สงขลา - หาดใหญ่ ระยะเวลา 13 ชม.
973 กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
973 กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่) ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ระยะเวลา ชม.
982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
992 ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
9914 นาทวี - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
992 ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
973 สงขลา- กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
982 สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
992 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายใหม่) ระยะเวลา ชม.