โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2885-7983-4
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
62 กรุงเทพฯ - ขนอม ระยะเวลา 9 ชม.
984 กรุงเทพฯ - ตรัง ระยะเวลา ชม.
984 กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ระยะเวลา 12 ชม.
998 กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่ ระยะเวลา 11.45 ชม.
981 กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 11 ชม.
981 กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ระยะเวลา 11 ชม.
989 กรุงเทพฯ - พัทลุง ระยะเวลา ชม.
988 กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ระยะเวลา 13 ชม.
973 กรุงเทพฯ - สงขลา ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ระยะเวลา 14 ชม.
62 ขนอม - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 9 ชม.
984 ตรัง - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 12 ชม.
981 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11 ชม.
981 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ (หมอชิต) ระยะเวลา 11 ชม.
981 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ เช้า ระยะเวลา ชม.
981 ปากพนัง - กรุงเทพฯ (หมอชิต) ระยะเวลา 11 ชม.
989 พัทลุง - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
984 สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 12 ชม.
988 สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 13 ชม.
998 เชียรใหญ่ - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11.45 ชม.