โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ซันบัส

ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 08-1790-2043
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
29 กรุงเทพ-ผานกเค้า ระยะเวลา ชม.
29 กรุงเทพ-เลย เสริม ระยะเวลา ชม.
28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ระยะเวลา 4.50 ชม.
29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ ระยะเวลา ุ6.30 ชม.
29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ เสริม ระยะเวลา 6.30 ชม.
29 กรุงเทพฯ-เชียงคาน ระยะเวลา ชม.
29 กรุงเทพฯ-เลย ระยะเวลา ชม.
29 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ระยะเวลา 8.30 ชม.
28 ชัยภูมิ-กรุงเทพ เสริม ระยะเวลา ชม.
28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ระยะเวลา 4.50 ชม.
29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ุ6.30 ชม.
29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ เสริม ระยะเวลา ชม.
29 ผานกเค้า-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
29 ผานกเค้า-กรุงเทพฯ เสริม ระยะเวลา ชม.
29 เชียงคาน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
29 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8.30 ชม.
29 เลย-กรุงเทพ เสริม ระยะเวลา ชม.
29 เลย-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.